Posted on

Woda dowożona w specjalnych beczkach

W trakcie kataklizmów typu powódź nierzadko dochodzi do zniszczenia linii sieć wodociągowej, co powoduje kłopoty z dostępem do bieżącej wody. Równie trudnym momentem, w którym mamy problem z brakami wody zdatnej do picia jest okres suszy.

W takim przypadku ważne jest zapewnienie innych sposobów na dostarczenie wody w miejsca, które zostały dotknięte nieszczęściem.

Jak władze radzą sobie w takowych momentach?

Kluczowe są rozwiązania nieskomplikowane, które zostały już sprawdzone w innych, trudnych przypadkach. Pewnych wariantem jest dowożenie wody w specjalistycznych beczkach. Dużą zaletą tego typu rozwiązania jest to, że podczas jednego kursu możemy zabrać sporą ilość wody. Te największe zbiorniki mają pojemność do kilkuset litrów, co sprawia że woda zabezpieczana jest większej grupie osób, które nie mają co liczyć na własne źródła dostępu do wody.

Dowóz wody beczkowanej jest rozwiązaniem tymczasowym, które sprawdza się bardzo dobrze w pierwszych dniach, tygodniach po przejściu powodzi lub też innego niekontrolowanego żywiołu. Specjalistyczne beczkowozy dojeżdżają w miejsca kataklizmu w wyznaczonych porach. Czynią to systematycznie, codziennie.

W szczególnych przypadkach możliwe jest zamówienie wody dostarczanej przez beczkowozy. Jest to dość droga usługa, jednakże możne z niej skorzystać w razie wyjątkowej sytuacji. Jeśli chcemy korzystać z takiej formy dostarczania wody spożywczej pod konkretny adres, bezwarunkowe jest pójście do swego zakładu wodociągowego. Tam należy złożyć w tym celu określony wniosek. Wynajęcie beczkowozów jak już tu wspomnieliśmy jest jednak dosyć drogą usługą. Godzina najęcia beczkowozu z wodą zdatną do picia kosztuje z reguły 150 złotych. Nie dziwi więc fakt, że woda dowożona beczkowozami jest stosowana wyłącznie w przypadkach kryzysowych, kiedy warunki stricte sanitarne nie dają możliwości na dostarczenie jej przez ogólnodostępne wodociągi.

Woda pochodząca z beczkowozów jest bez wątpienia zdatna do spożycia. Spełnia wszelkie normy, które wymagane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Nie musimy się obawiać o jej bezpieczeństwo i jakość.

Reklamy