Posted on

Systematyczna współpraca specjalistów z dziedziny prawa z przedsiębiorstwami

Według ogólnodostępnych statystyk znaczna większość krajowych przedsiębiorców nie korzysta z fachowych usług prawniczych. W gro firm najważniejsze dokumenty redagowane są zazwyczaj przez specjalnie wydelegowanych do takich zadań wewnętrznych pracowników. Zlecanie czynności prawnych ludziom nie mających właściwego doświadczanie jest wyjątkowo niebezpieczne, gdyż źle stworzona umowa może w rezultacie wiele kosztować. To właśnie zabezpieczenie się przed możliwością pojawienia się tego typu sytuacji jest kluczowym powodem do nawiązania współpracy z profesjonalnym prawnikiem, który będzie odpowiadać za wszelkie sprawy z zakresu prawa w naszej firmie.

Adwokaci współpracujący w stałym ciągu z przedsiębiorcami mają przeważnie określony zakres kompetencji. Do ich głównych obowiązków należy na przykład sporządzanie umów, analiza w odniesieniu prawnym projektów umów a także analizowanie wszystkich dokumentów przychodzących do firmy. Dbają oni o poprawność merytoryczną sporządzanych rozporządzeń, ich wiedza pomocna jest przy sporządzaniu opinii z zakresu prawa. Szeroka znajomość prawa pomocna jest przy pertraktacjach jak i przewodach przedsądowych. Często nieoceniony może okazać się ich udział w przewodach egzekucyjnych. One mogą mieć miejsce w każdej firmie. Adwokaci współpracujący na stałe z firmami mają o nich bogatą wiedzę, która umożliwia szybko odnajdować się w ich bieżących działaniach. Dzięki takiej wiedzy mogą oni wyjątkowo szybko realizować tak skomplikowane czynności jak np. przekształcanie, zakładanie bądź łączenie spółek, rejestracja wszelkich zmian w KRS. Postępowanie naprawcze czy też upadłościowe też wykonywane są pod ich nadzorem.

Adwokaci zajmujący się świadczeniem usług prawnych dla przedsiębiorstw mają ogromną wiedzę z różnych sektorów prawa. Na pierwszy plan wychodzą tutaj kompetencje z dziedziny prawa handlowego, prawa gospodarczego a także prawa pracy. Ważna jest również znajomość podstawowych zagadnień z obrębu obrotu nieruchomościami czy ubezpieczeniami stricte społecznymi. Z takimi sprawami głównie zamierzają się ludzie biznesu.